Porjus Stugförening

En intresseförening som värnar för stugägare i och omkring Storalulevatten
Föreningen bildades 1973 och har i dagsläget ca 60 medlemmar
                    Sidan är skapad  2002-04-16   Uppdaterad  Oktober 2014

______________________________________________________________________________________________________________________

Startsidan    Bilder    Ordförande har ordet    Stadgar

Aktuellt
 
 * VI PÅMINNER OM MEDLEMSAVGIGTEN FÖR 2014
Avgiften är 100:- som inbetalas på PG: 362808-8 Porjus sportstugeförening
Glöm ej Avsändare och medlemsnummer/stugtomt  !!!
                               
*  Webbmastern (alltså Hans) vill ha bilder till hemsidan. 
Mejla  till volvobm218@gmail.com tänk på att inte skicka bilder som är för stora.    
  ___________________________________________________________________________                                                                 

Föreningen

Nuvarande styrelse

Ordförande:  Harald Grönberg        070-6950840  e-post harald.gronberg@telia.com
Kassör:         Mona Härkkönen       0970-17178
Sekreterare:  Lotta Lundgren          0973-103 92
Ledamöter:   B-O Karlsson             0970-15029
                     Tommy Nordström     0970-17178
___________________________________________________________________________ 
Föreningen bildades 1973, den första styrelsen bestod av ordförande:Bert Nordström
sekreterare:Folke Nordströ
kassör:Artur Pedersson.

Efter att i många år (liksom många andra föreningar)varit "inaktiv", gjordes en "omstart"
den 14:e Maj år 2000. Initiativtagare till detta var Kurt Hedberg och Tage Landström.
                   
Sidan kommer att uppdateras allt eftersom information om föreningen´s     
historia blir tillgänglig.
Vi mottager gärna information om föreningen´s historia, även gamla foton är av intresse.
emejla eller ring Harald.